ჩვენი ახალი გუნდი

ჩვენ გვყავს ახალი გუნდი რომელნიც ანადგურებენ ყველა პრობლემას თუ კი რამე სადმე გზად გადაეყრებათ სხლავენ ბალახს ჭამენ რკინას ღეჭენ ჩუგუნს

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *