შპს "მაზერი"ს/კ 205263132
თი.ბი.სი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE44TB1196336020100010

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. თბილისი ქეთევან წამებულის 15/17
+995 322 27 57 74
mazerisales@gmail.com