შ.პ.ს მაზერი გთავაზობთ IT აუთსორსინგს, რაც გულისმობს თქვენი IT პრობლემების მოგვარებას ჩვენი სპეციალისტების მიერ. სერვისის უპირატესობაა:

მომსახურების სიიაფე – რადგან თქვენ არ გიწევთ ცალკე თანამშრომლის დაქირავება და სარგებლობთ ჩვენი სპეციალისტის მომსახურებით.

ეფექტურობა – პრობლემის აღმოფხვრა ხდება არა ერთი პიროვნების მიერ რომელიც არსებობს ალბათობა რომ ვერ ერკვეოდეს რომელიმე IT მიმართულებაში, არამედ გუნდის მიერ, რომელიც გაცილებით ოპერატიულად გადაჭრის ნებისმიერ პრობლემას.

ნაკლები ტექნიკური დანახარჯი – თქვენ არ გჭირდებათ იქონიოთ IT სფეროსთან დაკავშირებული სპეციფიური ინსტრუმენტები, ასევე სათადარიგო და სახარჯი მასალები. ეს ყველაფერი შ.პ.ს მაზერს თვითონ გააჩნია.

ზედმეტი ადამიანი ოფისში – როდესაც იგივეს აკეთებს დაქირავებული თანამშრომელი მას ჭირდება საკუთარი სივრცე ან მაგიდა, კომპიუტერი, საშემოსავლო გადასახადი და შვებულება ან დათხოვნა რა დროსაც არავინ რჩება ვინც მოაგვარებს წარმოქმნილ პრობლემას.

IT აუთსორსინგის ფასი განისაზღვრება ინდივიდუალურად, კლიენტის მოთხოვნებისა და მასთან არსებული სიტუაციის მიხედვით.