ნებისმიერი კონფიგურაციის კომპიუტერის დაკომპლექტება აწყობა გამართვა. სისტემური ბლოკის – მონიტორისა და პერიფერიული მოწყობილობების სრული დიაგნოსტიკა როგორც სისტემური ისე ფიზიკური. შეკეთება როგორც ძველი დეტალების, ასევე ახლით ამოცვლა. დედადაფებზე BIOS-ის შეცვლა. მყარი დისკებიდან ინფორმაციის აღდგენა.